Stachurscy

B.Stachurski (2)

B.Stachurski (2)

B.Stachurski

B.Stachurski

Bronisław Stachurski

Bronisław Stachurski

img024

img024

img025

img025

img026

img026

img027

img027

img030

img030

img031

img031

img034

img034

img037

img037

Legitymacja nauczycielska B. Stachurskiego wydana przez władze sowieckie

Legitymacja nauczycielska B. Stachurskiego wydana przez władze sowieckie

Legitymacja nauczycielska B. Stachurskiego

Legitymacja nauczycielska B. Stachurskiego

List z Syberii

List z Syberii

Przysięga urzędnicza

Przysięga urzędnicza

Zaświadczenie o pobycie w szpitalu po napadzie UPA

Zaświadczenie o pobycie w szpitalu po napadzie UPA