Nowosielscy

SKMBT_C28016051010070_0001

SKMBT_C28016051010070_0001

SKMBT_C28016051010070_0002

SKMBT_C28016051010070_0002

SKMBT_C28016051010070_0003

SKMBT_C28016051010070_0003

SKMBT_C28016051010070_0004

SKMBT_C28016051010070_0004

SKMBT_C28016051010070_0005

SKMBT_C28016051010070_0005

SKMBT_C28016051010070_0006

SKMBT_C28016051010070_0006

SKMBT_C28016051010070_0007

SKMBT_C28016051010070_0007

SKMBT_C28016051010070_0008

SKMBT_C28016051010070_0008

SKMBT_C28016051010070_0009

SKMBT_C28016051010070_0009

SKMBT_C28016051010070_0010

SKMBT_C28016051010070_0010

SKMBT_C28016051010070_0011

SKMBT_C28016051010070_0011

SKMBT_C28016051010120_0001

SKMBT_C28016051010120_0001

Kontrakt zakupu gospodarstwa rolnego w Zaszkowie przez Jana Nowosieleckiego

Kontrakt zakupu gospodarstwa rolnego w Zaszkowie przez Jana Nowosieleckiego

Polisa ubezpieczająca gospodarstwo rodziny Nowosieleckich w Zaszkowie

Polisa ubezpieczająca gospodarstwo rodziny Nowosieleckich w Zaszkowie

Potwierdzenie nabycia realności ziemskiej przez Jana Nowosieleckiego

Potwierdzenie nabycia realności ziemskiej przez Jana Nowosieleckiego

Świadectwo zgonu Jana Nowosieleckiego

Świadectwo zgonu Jana Nowosieleckiego