Kocanowie

Arbeitausweis Jana Kocana wyadny we Lwowie w styczniu 1944 roku

Arbeitausweis Jana Kocana wyadny we Lwowie w styczniu 1944 roku

Arbeitausweis -str. 2

Arbeitausweis -str. 2

Emilia Kocan

Emilia Kocan

Jan Kocan w mundurze legionisty

Jan Kocan w mundurze legionisty

Józefa Kocan (z prawej) z córką Krystyną Streit i znuczką Romaną - Jarosław 1952 rok

Józefa Kocan (z prawej) z córką Krystyną Streit i znuczką Romaną - Jarosław 1952 rok

Od lewej- Leszek, Elżbieta i Czesław Kocanowie. Jarosław

Od lewej- Leszek, Elżbieta i Czesław Kocanowie. Jarosław

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego przez Jana Kocana

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego przez Jana Kocana