Banach

img825

img825

img826

img826

img827

img827

img828

img828

kpt. Teofil Banach

kpt. Teofil Banach

Lista zakładników

Lista zakładników

Pismo informujące o wciągnięciu T. Banach na listę zakładników

Pismo informujące o wciągnięciu T. Banach na listę zakładników

Zaświadczenie potwierdzające pobyt w niewoli niemieckiej

Zaświadczenie potwierdzające pobyt w niewoli niemieckiej

Zaświadczenie potwierdzające tożsamość Zofii Banach wydane we wrześniu 1939 r.

Zaświadczenie potwierdzające tożsamość Zofii Banach wydane we wrześniu 1939 r.

Życiorys T. Banacha

Życiorys T. Banacha