Bartłomowiczowie

Rodzina Marii Bartłomowicz – Szydłowscy – związana była z Wadowicami. Maria urodziła się w 1885 roku w Czorsztynie. Jej przyszły mąż – Józef Bartłomowicz pochodził natomiast z Rawy Ruskiej, gdzie urodził się w 1884 roku. Gdy młodzi zawarli związek małżeński, zamieszkali w rodzinnej miejscowości Józefa i tam wspólnie prowadzili duże gospodarstwo rolne ukierunkowane na hodowlę bydła. Na podstawie zachowanych dokumentów z Urzędu Repatriacyjnego w Rzeszowie wiadomo, że na majątek Bartłomowiczów składało się m.in.: 20 morgów ziemi w tym 15 morgów ziemi ornej, 5 morgów łąk, 600 sążni kwadratowych sadu wraz z parcelą budowlaną, dom mieszkalny piętrowy (…) najnowszej konstrukcji żelazo – betonowej (…). W podwórzu oficyny trzypokojowe, sień, stodoła murowana kryta blachą, garaż murowany, dwie wozownie, drewutnia drewniana. Wszystkie budynki zainstalowane siecią elektryczną. Ponadto Bartłomowiczowie posiadali 5 krów, 2 konie, 15 sztuk nierogacizny. W zabudowaniach gospodarczych znajdowało się wiele cennego sprzętu rolniczego – jak pługi, wozy, siewniki, młynek do zboża, kultywator itp.

Józef Bartłomowicz z zawodu był masarzem i w Rawie Ruskiej oprócz gospodarstwa rolnego posiadał także własny zakład masarski. Dochody uzyskiwane z uprawy roli oraz prowadzonej działalności zawodowej pozwoliły na utrzymanie licznej rodziny. Na świat przyszło bowiem ośmioro dzieci: Marian, Jakub, Urszula, Janina, Longin, Józefa, Antonina, Jerzy.

Po wybuchu II wojny światowej Rawa Ruska została zajęta już 14 września 1939 roku przez szybko przesuwające się na wschód oddziały niemieckie, jednakże na mocy układu Ribbentrop – Mołotow pod koniec września miasto przejęli Sowieci. Dla Bartłomowiczów musiało to oznaczać kłopoty. Zamożny gospodarz, którym był Józef Bartłomowicz, znalazł się na listach proskrypcyjnych władz sowieckich. 10 lutego 1940 roku został wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Trafił do „Miaso – kombinatu” w miejscowości Ajaguz (obłast Semipałatyńsk, Kazachstan). Tam ciężko pracował jako rzeźnik oraz stelmach. Do Polski powrócił dopiero w 1946 roku.

Podczas gdy Józef Bartłomowicz przebywał w Kazachstanie, rozpoczęła się wojna sowiecko – niemiecka i Rawa Ruska znalazła się w rękach Niemców. Część domu Bartłomowiczów zajęta została przez nowych okupantów, którzy ulokowali tam kilku swoich żołnierzy. Po drugiej stronie ulicy w zabudowaniach elektrowni miejskiej znajdowała się siedziba gestapo.

Tymczasem pod koniec 1944 roku, gdy zagrożenie ze strony banderowców stawało się coraz mocniejsze,Rawę Ruską postanowiła opuścić Maria Bartłomowicz wraz z dziećmi. Początkowo Bartłomowiczowie znaleźli się w Korniaktowie (niewielkiej wsi leżącej pod Łańcutem), a następnie dotarli do Jarosławia. Oprócz Marii Bartłomowicz przyjechali tutaj także: syn Marian wraz ze swoją żoną Heleną i dziećmi – Henrykiem oraz Marią, córka Urszula (po mężu Piskorska) z mężem i córeczką Marią,synowie Longin i Jerzy oraz córka Antonina.

Po zwolnieniu z zesłania do rodziny dołączył także w 1946 roku Józef Bartłomowicz. Dzięki posiadanemu zawodowi znalazł pracę w miejscowych zakładach mięsnych. Jego żona, podobnie jak w Rawie Ruskiej, prowadziła dom, a także pomagała przy opiece nad przychodzącymi na świat wnukami. Maria i Józef Bartłomowiczowie zamieszkali na ulicy Słowackiego.

Józef Bartłomowicz zmarł w 1958 roku, natomiast jego żona dożyła bardzo sędziwego wieku i zmarła w 1982 roku. Obydwoje spoczywają w grobowcu rodzinnym na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu.