Sojkowie

Marian Sojka był lwowskim kolejarzem. Jako urzędnik kolejowy często zmieniał miejsce swego zamieszkania, przenosząc się wraz z żoną i córką. Przed wybuchem wojny Sojkowie mieszkali już we Lwowie na ulicy Piotra i Pawła.

Gdy w Warszawie wybuchło powstanie, Marian Sojka wziął w nim czynny udział. Udało mu się później wrócić do Lwowa i kiedy mieszkańcy miasta nad Pełtwią byli zmuszani do „repatriacji”, Marian Sojka z rodziną przybył do Radymna, gdzie otrzymał posadę naczelnika stacji. W Radymnie przeżył też tragiczny w skutkach nalot, podczas którego zginęła jego żona. Po pewnym czasie poślubił znacznie młodszą od siebie, również przybyłą ze Lwowa, Marię Korniak, z którą doczekał się trzech synów: Andrzeja, Wacława i Marka.

Marian Sojka zmarł w Radymnie i jest pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.